Fai a túa doazón aquí
Trazado 686
Rectangulo 174
Rectangulao 173
Cando doas, axúdasnos a preservar o patrimonio inmaterial do noso pobo:
  • A Recoller
  • A promover
  • A protexer

Outras formas de colaborar

tarjetaTransferencia
Abanca
ES71 9999 9999 9999 9999
tarjetaBizum

Introduce o seguinte código
As cantidades aportadas estarán suxeitas a lei 49/2002 de 23 de decembro de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.
 
Os datos facilitados para participar nestas achegas ou aportacións están suxeitas á lexislación vixente en materia de protección de datos , especialmente a lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, a súa normativa de desenvolvemento e a canta normativa resulte de aplicación en cada momento.